V zámecké zahradě vzniká lesní školka, podpořit ji můžete i vy. Rozhovor vyšel v měsíčníku Holešovsko a jeho autorkou je Hana Helsnerová

Na otázky odpovídala Petra Svobodová - budoucí průvodce ve Skřítkově lesní školce a autorka vzdělávací koncepce.

Lesní školky v poslední době zažívají velký rozmach, čím to je? Jde o moderní smýšlení, kdy si uvědomujeme, jak je pro nás příroda důležitá a snažíme se to vštípit i našim dětem?

Ano, svět vzdělávání se mění a přirozeně tak reaguje na poptávku lidí po jiných, inovativních možnostech a přístupech. Lesní školky jsou jedním z nich. Komunity v lesních školkách tvoří průvodci a rodiny, které žijí a nebo chtějí žít co nejvíce v souladu s přírodou a jejím rytmem. Cítí důležitost návratu k jakési přirozenosti, zpomalení a vnímání života. Vědí, že pobyt v přírodě rozvíjí lidské bytosti na více rovinách a to je přesně to, co naše Země teď potřebuje. Nové generace, které v přírodě přirozeně vyrostou, budou ji znovu rozumět a chránit.

petra_holesovsko.jpg

I když se dětem jako organizace věnujete už mnoho let, lesní školka je pro vás úplně nový projekt, asi nebylo úplně snadné dotáhnout jej až do zdárného konce, kdy konečně můžete zahájit provoz, že?

Já sama jsem v této organizaci téměř nováček, ale vím, že myšlenka na založení školky dřímala ve spolku již několik let. Čas uzrál, sešlo se pár správných lidí ve správném čase na správném místě a školka je téměř tu. Konec to ale rozhodně není, spíše začátek. Celý náš tým čeká spoustu práce na projektu i v osobním rozvoji každého z nás. Tento rok bude pilotní, teprve v praxi zjistíme, jak jsou naše sny a plány reálné a co bude potřeba s tím dělat dál. Je nutné udržet si nadšení a vášeň pro věc, jinak to nebude fungovat.

interier.jpg

Nicméně, dobrá věc se podařila a Skřítek v září otevře první lesní školku v Holešově. Na co se nejvíc těšíte?

Těšíme se na děti, na náš první kolektiv. Ten se vždy zaryje do srdce nejhlouběji.

Těšíme se na společný čas i práci. Těšíme se, že se nebudeme učit o stromech jen z obrázku, ale že si pod něj sedneme, pohladíme jeho kůru, ucítíme jeho vůni a budeme obdivovat paletu barev jeho listů. A potom budeme pozorovat ruměnice, ty červené brouky, co vypadají jako africké masky. A potom obujeme gumáky a postavíme v potoce mlýnek.

A taky se těšíme na jednu výzvu - totiž jedním z hlavních principů našeho vzdělávacího konceptu je výchova ke ctnostem - https://vychovakectnostem.cz/. Jde o vědomé, cílené rozvíjení vnitřních kvalit, které v sobě všichni neseme. Každý měsíc tedy chceme pracovat s jednou z ctností, například v září se sebekázní, v říjnu s přátelstvím a v prosinci se štědrostí. A tak se vlastně moc těšíme, co nám tyto zkušenosti vzájemně přinesou a čím každého z nás obohatí.

petra_holesovsko3.jpg

S dětmi budete trávit téměř veškerý čas v přírodě, jaká bude náplň takového obyčejného školkového dne?

Jednou z našich velkých inspirací je i dánská pedagožka Helle Heckmannová a její zlaté klíče k naplněnému životu - tedy: hodně spát, dobře jíst, mít rád, starat se o sebe a žít v rytmu. A o tom přesně bude náš den.

V praxi to bude vypadat tak, že se budeme s dětmi scházet až od milých osmi hodin. Až budeme všichni pospolu, přivítáme se v ranním kruhu, popovídáme si, zazpíváme a vydáme se na výlet do okolí. Cestou si sníme svačinu, budeme si trošku hrát a trošku se učit. A nebo zůstaneme ve školce a budeme se starat o naše záhonky. Potom si dáme dobrý oběd, odpočineme si a odpoledne zase hurá do víru dění. Důležitá je pro nás rovnováha, od každého kousek.

aaa.jpg

Ještě ale chybí spousta věcí, aby to bylo „dokonalé“. Dát dohromady potřebnou částku se pokoušíte skrze projekt Hit-hit a pomoci může každý, komu je váš směr sympatický, a kdo vám fandí. Jak projekt přesně funguje, na co peníze použijete a jak tedy mohou zájemci přispět?

Ano, kampaní na Hithitu teď hodně žijeme. Přiznávám, že tento čas je pro nás hodně napínavý. Výběr stanovené částky by nám do začátku velice pomohl. Za vybrané peníze bychom mohli splatit jurtu, postavit zastřešenou terasu před vstup a koupit kamna dříve, než začne zima. Je nám jasné, že veškeré další vybavení budeme skládat dohromady i za pochodu. Hodně nám ale pomáhají aktivní rodiče, díky nim máme alespoň základní nábytek.

Projekt je velice jednoduchý. Zájemci, kteří s námi sympatizují a chtějí nás podpořit, mohou na internetu otevřít tento odkaz.. Najdou v něm veškeré informace o celém projektu, vyberou si sympatickou odměnu za svůj příspěvek a odešlou peníze.

Hlavní roli zde ovšem hraje čas. Na výběr peněz máme čas pouze do první poloviny září, pokud se částka do té doby nevybere, přicházíme o vše a peníze odejdou zpět přispěvatelům.

Tímto chci opravdu velice poděkovat všem milým lidem, kteří nás podpoří a věnují nám kapku pozornosti a času. Moc si toho vážíme.

Zapojte si i vy, vyberte si svou odměnu a podpořte Skřítkovu lesní školku.