Firmy & neziskovky

Budování a podpora týmu

Pomůžeme vašemu týmu na různých úrovních jeho fungování zefektivnit práci, zlepšit komunikaci, podpořit spolupráci apod. Umíme také připravit příjemnou akci plnou zajímavých aktivit jako společnou odměnu pro tým. Záleží na vaší potřebě a konkrétním zadání.

Možné cíle

 • Zefektivnění práce týmu
 • Podpora spolupráce mezi jednotlivými skupinami
 • Podpora vnímání celkového cíle oproti cílům podskupin nebo jednotlivců
 • Práce s týmovými rolemi
 • Pročistění a zefektivnění komunikace ve skupině
 • Práce s odpovědností v týmu
 • Aktivní a kreativní přístupy k řešení úkolů a problémů
 • Společný zážitek pro tým
 • Další cíle dle specifického zadání

Metoda

Zážitkový rozvoj týmu aktivitami, kterými tým nebo skupina prochází. Klademe důraz na společný prožitek a vzájemné poznání v nestandardních situacích. Důležitá je gradace programů a také náročnost přiměřená skupině. Po aktivitách následuje reflexe klíčová pro pojmenování fungujících principů, které pak následně pomáhají týmu v jeho rozvoji.

Výhody

Připravíme takové situace a aktivity, v nichž si lidé ověřují vlastní fungování a zabývají se svými týmovými silnými a slabými stránkami, což urychluje rozvoj skupiny. Jsou schopni přijít na věci, které by bez této reflexe o sobě a svém týmu nezjistili. V případě kurzu za odměnu se můžete naplno věnovat svému týmu a organizaci plně přenechat na nás.

Budování a podpora týmuobjednávka

Postup při realizaci zakázky:

 1. Zadání, osobní setkání a společné definování cílů
 2. Analýza situace a příprava vhodných aktivit pro naplnění cílů
 3. Finální odsouhlasení připraveného programu dané akce
 4. Akce samotná – vzdělávání, teambuilding, firemní akce
 5. Sdílení výstupů, pojmenování přínosů a jejich aplikace do praxe
 6. Vyhodnocení a zpětná vazba

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na 736 103 994 Jakub Šneidr
Pište na info@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.