Veřejnost

Respektovat a být respektován

8. 1. - 31. 3. 2020
Hájenka - zámecký park Holešov
3 900 Kč

Filozofie konceptu Respektovat a být respektován vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající, málo účinné a má řadu negativních, zejména dlouhodobých dopadů na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných a jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj efektivity práce a prosperity stejně tak jako demokracie a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.


Cíl kurzu

Cílem kurzu Respektovat a být respektován je během sedmi odpoledních seminářů zprostředkovat tento pohled na výchovu a vedení lidí, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

Pro koho je kurz R+R

Kurz je určen všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Přirozeným důsledkem osvojení respektujících postojů a dovedností je udržení vlivu a dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.

Lektoři

PhDr. Pavel Kopřiva

Psycholog s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Spolupracoval autorsky a lektorsky na projektech Zdravá škola a Zdravá mateřská škola. Je autorem publikace Výchova ke zdraví na základní škole, knihy Naše mateřská škola na cestě ke zdraví a spoluautorem knih Program podpory zdraví ve škole a Respektovat a být respektován. Od roku 1995 působí jako lektor výcvikových kurzů pro učitele a rodiče.

Mgr. Tatjana Kopřivová

Psycholožka s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Věnuje se problematice výchovy, komunikace a emocí. Je spoluautorkou přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Od roku 1999 působí jako lektorka výcvikových kurzů pro učitele a rodiče.

Akreditace MŠMT

Kurz Respektovat a být respektován má akreditaci MŠMT. Všichni absolventi obdrží potvrzení o absolvování.

Termíny, čas a místo konání

Jednotlivé semináře proběhnou ve vybraných termínech v období od 6. 1. do 3. 3. 2021. Všechny termíny jsou středeční a setkání budou probíhat vždy od 14:30 do 19:30.

Přehled termínů

Termín Čas Místo
6. 1. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
13. 1. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
20. 1. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
2. 2. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
10. 2. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
17. 2. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov
3. 3. 14:30 - 19:30 Hájenka Holešov

Setkání proběhnou v příjemném prostředí hájenky v zámeckém parku Holešov.

Témata jednotlivých seminářů

Termín Téma semináře
6. a 13. 1. Seznámení účastníků. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování a obviňování. „Abeceda“ základních komunikačních dovedností pro běžné i náročné situace každodenního života a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich dopady na plnění úkolů, sebeúctu a vzájemné vztahy. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.
20. 1. Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.
2. 2. Co zakládá oprávněnost požadavku. Další rizikové způsoby komunikace a co namísto nich. Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Cvičení, diskuse, otázky a hledání odpovědí.
10. 2. V čem jsou tresty škodlivé. Rozdíl mezi trestem a přirozeným nebo logickým důsledkem nesprávného jednání. Cvičení.
17. 2. Odměny ve výchově a jaký je jejich dopad. Jak motivovat bez uplácení. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Podmínky pro rozvoj vnitřní motivace.
3. 3. Pochvaly jako další nástroj „laskavé manipulace“. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení v oceňování. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. K čemu vedou soutěže u dětí. Reflexe a závěr kurzu.

Co s sebou

Bude se hodit pohodlné oblečení dovnitř, přezůvky a zápisník nebo deník na vlastní poznámky.

Občerstvení

K dispozici bude vždy drobné občerstvení. Například pečivo s domácí pomazánkou, koláčky, ovoce, káva apod. Přinesené pochutiny z domácí produkce jsou vítány.

Způsob úhrady

Po odeslání přihlášky vám přijdou informace k platbě e-mailem.

V případě, že preferujete úhradu na fakturu, je potřeba vyplnit příslušné fakturační údaje v přihlášce.

Respektovat a být respektován přihláška

Je nám líto, na tento kurz se již nelze přihlásit.
Pokud máte zájem přihlásit se jako náhradní účastník nebo účastnice, ozvěte se nám na kontakt ve žlutém boxu.

Otázka?

Pokud se potřebujete na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

Volejte na 736 103 994 Jakub Šneidr
Pište na jakub@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.