Respektující přístup poskytuje dětem hranice a rozvíjí jejich sebeúctu Vzdělávací centrum Hájenka nabídne rodičům kurz o respektujícím přístupu ve výchově

Všichni rodiče se pravděpodobně shodnou na tom, že dětem je třeba nastavit hranice. Jak si s tím ale poradit, aby neutrpěla dětská sebeúcta a vzájemný vztah rodiče a dětí? Odpověď na tuto otázku nabízí koncept, jemuž se dlouhodobě věnují kliničtí psychologové a spoluautoři knihy Respektovat a být respektován manželé Kopřivovi.

Pavel a Tatjana Kopřivovi jsou psychologové s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. V manželském soužití žijí společně už 31 let a společně vychovali pět dětí. Jako lektoři kurzů pro rodiče a učitele působí již od roku 1999 a s respektujícím přístupem ve výchově mají bohaté praktické i teoretické zkušenosti.

“Naším postojovým rámcem je respekt, přesvědčení, že nikdo nemá právo utlačovat svobodnou vůli druhých a vnucovat jim svou. Naším záměrem pak je směřování k dohodám a spolupráci (namísto soupeření), které přinášejí uspokojení a užitek všem zúčastněným,” vysvětlují manželé Kopřivovi.

DSC_0247.jpg
Seminář Respektovat a být respektován proběhne ve Vzdělávacím centru Hájenka již podruhé. Během sedmi odpoledních kurzů nahlédneme do různých oblastí problematiky respektujícího přístupu. S lektory se budeme věnovat odůvodněným požadavkům, osvojíme si, že na emoce je třeba reagovat v první řadě poskytnutím empatie a podíváme se také na problematiku odměn a trestů. Překvapením možná budou rizika pochval, odměn a soutěží, které ač mohou být příjemné, mají své nežádoucí účinky.

Myšlenka respektujícího přístupu se odráží nejen ve výchově dětí, ale může mít celospolečenský dopad. Rodiče často touží po poslušném dítěti. Jak se ale takové dítě bude chovat, když nejsou nablízku rodiče? V takové situaci, může poslouchat starší kamarády, vedoucího party či radikální politiky. Z toho je patrné, že respektující přístup jde ruku v ruce s demokratickými principy společnosti.

Kurz Respektovat a být respektován je určen nejen pro rodiče, ale všem, kteří by si rádi osvojili zásady respektujícího přístupu v mezilidských vztazích.

Více informací i online přihláška se nachází přímo v detailu kurzu.