Podporujeme

Aktivně se podílíme na životě i dalších organizací nebo projektů.

1999

TOM Medvědí stopa

Turistický oddíl mládeže Medvědí stopa vznikl v Holešově v roce 1999. Oddíl pořádá každý týden pravidelné schůzky pro mládež a nabízí prostor pro trávení volného času v přírodě, věnuje se tradičním tábornickým aktivitám a během roku organizuje pro své členy řadu víkendovek, výprav a dalších akcí se zaměřením na pobyt v přírodě. Program turistického oddílu staví na principech zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Činnost oddílu každoročně vrcholí na letním táboře, který je pořádán vždy na jiném atraktivním místě v rámci České republiky.

Věříme, že činnost podobných oddílů je pro vývoj mladého člověka velmi přínosná a důležitá, proto se aktivně do činnosti zapojujeme a snažíme se vytvářet zajímavý program, který vede k samostatnosti, schopnosti postarat se o sebe sama a napomáhá k budování pevných mezilidských vztahů svých členů. Řada lektorů a instruktorů, kteří s projektem Tokaheya spolupracují, vzešli právě z dlouholetého působení v rámci turistického oddílu.

medvedistopa.cz
Facebook

TOM Medvědí stopa - logo

2008

Skřítek, z. s.

Je spolek, které usiluje o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Pořádáním kurzů a akcí umožňuje všem účastníkům dotknout se zajímavých témat, podpořit utváření morálních hodnot a kladných mezilidských vztahů, stejně jako podporovat dovednosti jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, naslouchání, vyjádření názoru a překonání vlastních hranic.

Na kurzech pořádaných spolkem není nouze o různé hry, pohybové či tvořivé aktivity, diskuze, ale i zastavení a rozjímání, která společně vytváří dramaturgicky vyvážený program sledující předem stanovené cíle.

Spolek jsme založili v roce 2008 a za tu dobu prošlo akcemi spolku více než šest tisíc účastníků. Řada instruktorů a lektorů, kteří spolupracují s projektem Tokaheya, nabírali své zkušenosti právě ve spolku Skřítek a turistickém oddílu Medvědí stopa.

skritek.org

Skřítek z.s. - logo

2019

Skřítkova lesní školka

V roce 2019 jsme v Holešově založili Skřítkovu lesní školku. V našem městě se 20 let věnujeme dětem, jejich smysluplnému trávení volného času, rozvoji a neformálnímu vzdělávání v rámci turistického oddílu TOM Medvědí stopa a organizace Skřítek, z.s. Zážitkové učení, které uplatňujeme na kurzech považujeme za skvělý způsob rozvoje osobnosti, a to se někdy míjí s tradičním pojetím vzdělávání v naší republice. Mnoho diskusí jsme vedli o tom, jak dítě rozvíjet přirozeně a nenásilně k objevení jeho darů a spokojenosti v životě. Mnohokrát jsme si také vyzkoušeli v praxi, jaké to je dát dětem respekt, plnou pozornost jejich potřebám, možnost volby a důvěru v to, že když se stane chyba, tak ji považujeme za kámoše, který nás může poučit a posunout dál. No a tak vznikla Skřítkova lesní školka se základnou v krásné mongolské jurtě u hájenky v holešovském zámeckém parku.

Facebook

Skřítek z.s. - logo
2020

Vzdělávací centrum Hájenka Holešov

Budova bývalé hájenky se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku v Holešově. Je to místo kousek od centra města, přitom v klidném prostředí obklopeném přírodou. Hájenku spravuje nezisková organizace Skřítek, z. s., se kterou Tokaheya úzce spolupracuje na mnoha úrovních.

Hájenka nabízí prostornou společenskou místnost, plně vybavenou kuchyni, sociální zařízení, sprchu, vysokorychlostní internet i data projektor. Hájenku je možné využít pro pořádání firemních, spolkových, školních a dalších akcí. Pro rezervaci či více informací týkající se pronájmu hájenky je třeba zavolat na tel. 736 103 994 - Jakub Šneidr.

Odkaz na mapy.cz

Vzdělávací centrum Hájenka Holešov - vizualizace