Školy

Adaptační kurzy

Adaptace na nové prostředí, spolužáky a učitele, zábavně a v neformálním prostředí.

O kurzu

Pomůžeme novému kolektivu se lépe a rychleji navzájem seznámit. Do programu zařazujeme aktivity seznamovací, zábavné, pohybové a kreativní. Klademe důraz na společný prožitek, vzájemné poznání a posílení jistoty v novém prostředí. Za důležitou považujeme roli třídního učitele, který je nedílnou součástí vznikajícího kolektivu a to nejen na kurzu samotném, ale zejména po jeho skončení.

Cíle

  • Poznání nového kolektivu spolužáků
  • Nastavení vzájemné spolupráce a tvorba společných pravidel
  • Integrace pedagoga
  • Prostor pro analýzu skupinových nebo individuálních projevů dětí

Cílová skupina

Nově sestavené třídní kolektivy základních, středních i vysokých škol.

Výhody

Usnadníme první kroky nově utvářené třídě. Kurz je postaven na aktivitách a hrách, které jsou v prostředí školy těžko realizovatelné. Díky jejich profesionálnímu rozboru v reflexi pak získá třída první stavební kameny své začínající spolupráce. Třídní učitel jako pozorovatel získá prostor pro první diagnostiku třídy i jednotlivých žáků. Jako aktivní účastník se pak může přiblížit dětem jako kamarád.

Délka

Optimální délka: 5 dnů
Minimální délka: 3 dny

Adaptační kurzyobjednávka

Realizace kurzu pro vaši třídu, školu nebo pedagogický sbor je jednoduchá.

První kontakt

Nejprve se vás zeptáme na vaše představy a požadavky. Poté nás bude zajímat počet účastníků a věková kategorie.

Středisko a rozpočet akce

Na základě poskytnutých informací pro vás sestavíme rozpočet akce a najdeme vhodné středisko. Jakmile se dohodneme na rozpočtu i středisku, můžeme začít plánovat konkrétní program, který vám ještě před akcí nebo kurzem představíme, abychom vzájemně věděli, že jdeme správnou cestou k naplnění vašich představ a požadavků.

Realizace

Ve smluvený čas se setkáme na místě konání akce nebo kurzu. Na každou akci vysíláme přesně takový produkční tým, který dokáže nejlépe naplnit stanovené cíle akce.

Uzavření akce

Po ukončení akce vám zašleme jednoduchý formulář a požádáme vás o zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naši budoucí práci.

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na ‭777 672 691‬ Dušan Hanák
Pište na dusan@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.