Školy

Dobrá parta

Školní výlety s profesionálním programem cíleným na společný pozitivní zážitek.

O kurzu

Několikahodinové až několikadenní programové vstupy a kompletní programy školních výletů. Díky pečlivé dramaturgii umožníme zážitky prožít a zpracovat do užitečné zkušenosti. Program je vyváženou směsicí her a aktivit dle potřeb skupiny a záměru kurzu.

Cíle

  • Odměna třídě za dobrou práci během školního roku, posílení vzájemných vztahů a třídní soudržnosti
  • Prožití netradičních aktivit, her, situací a pozitivních chvil v kolektivu, podpora dobré atmosféry

Cílová skupina

Všechny ročníky základních, středních i vysokých škol.

Výhody

Můžeme pro vás zajistit celý kurz, nebo pouze dílčí programové bloky. Díky důkladné vzájemné komunikaci sestavíme ten nejvhodnější program. Máme v zásobě mnoho zajímavých a zábavných her, aktivit a projektů pro každou věkovou skupinu.

Délka

Dílčí programové bloky až celé kurzy.

Dobrá partaobjednávka

Realizace kurzu pro vaši třídu, školu nebo pedagogický sbor je jednoduchá.

První kontakt

Nejprve se vás zeptáme na vaše představy a požadavky. Poté nás bude zajímat počet účastníků a věková kategorie.

Středisko a rozpočet akce

Na základě poskytnutých informací pro vás sestavíme rozpočet akce a najdeme vhodné středisko. Jakmile se dohodneme na rozpočtu i středisku, můžeme začít plánovat konkrétní program, který vám ještě před akcí nebo kurzem představíme, abychom vzájemně věděli, že jdeme správnou cestou k naplnění vašich představ a požadavků.

Realizace

Ve smluvený čas se setkáme na místě konání akce nebo kurzu. Na každou akci vysíláme přesně takový produkční tým, který dokáže nejlépe naplnit stanovené cíle akce.

Uzavření akce

Po ukončení akce vám zašleme jednoduchý formulář a požádáme vás o zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naši budoucí práci.

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na 736 103 994 Jakub Šneidr
Pište na info@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.