Školy

Moje třída z 0 na 100

Společný restart po dlouhém období distanční výuky

O kurzu

Po dlouhém období distanční výuky jsou možná důležitější úkoly, než naučit se danou látku. Všude se mluví o dopadech na sociální dovednosti, schopnost fungovat opět v týmu, zvyknout si znovu na řád a povinnosti.

Tento program vám pomůže intenzivně a zážitkovým způsobem opět dostat děti do hry zvané “naše třída”. Podívat se na to, co pozitivního přinesla Covid doba o naopak co dětem chybělo a potřebují to posilovat. Znovu nastavit fungování třídy, třídních vztahů a zahájit cestu osvojování důležitých návyků pro vzdělávání a učení.

Cíle

  • Zhodnocení posledních 365 dní, co nám dala a vzala Covid doba
  • Znovu nastavení a motivování dětí pro společnou práci
  • Podpora a posílení vztahu učitel a děti
  • Nastavení řádu a pravidel třídy

Cílová skupina

  • Třídní kolektivy znovu začínající chodit do školy po období distanční výuky.
  • Opět nastává potřeba posílit motivaci do další práce, podpořit spolupráci, opětovně nastavit pravidla fungování.

Výhody

Pomocí intenzivní zážitkové akce vám pomůžeme v relativně krátkém čase povzbudit vás i vaši třídu pro další vzájemnou spolupráci. Vytvoříme prostor pro silné společné zážitky a vzpomínky, což za poslední dobu nebylo možné.

Délka

Optimální délka: 5 dnů
Možnost zkrácené verze, dle podmínek a možností.

Moje třída z 0 na 100objednávka

Realizace kurzu pro vaši třídu, školu nebo pedagogický sbor je jednoduchá.

První kontakt

Nejprve se vás zeptáme na vaše představy a požadavky. Poté nás bude zajímat počet účastníků a věková kategorie.

Středisko a rozpočet akce

Na základě poskytnutých informací pro vás sestavíme rozpočet akce a najdeme vhodné středisko. Jakmile se dohodneme na rozpočtu i středisku, můžeme začít plánovat konkrétní program, který vám ještě před akcí nebo kurzem představíme, abychom vzájemně věděli, že jdeme správnou cestou k naplnění vašich představ a požadavků.

Realizace

Ve smluvený čas se setkáme na místě konání akce nebo kurzu. Na každou akci vysíláme přesně takový produkční tým, který dokáže nejlépe naplnit stanovené cíle akce.

Uzavření akce

Po ukončení akce vám zašleme jednoduchý formulář a požádáme vás o zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naši budoucí práci.

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na ‭777 672 691‬ Dušan Hanák
Pište na dusan@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.