Školy

Princip kruhu: Jak porozumět sám sobě

Existuje jednoduchý způsob, jak lépe porozumět sám sobě a žít spokojenější život.

O kurzu

Skrze princip kruhu můžeme nahlížet sami na sebe a svůj život. Můžeme pochopit, že to, co vysíláme, se nám po kruhu zase vrací, že existuje nekomplikovaný způsob, jak pomoci sami sobě, abychom žili naplněnější a spokojenější život.

Cíle

 • Seznámit účastníky se dvěma kruhy, které nás zásadně ovlivňují (kruhem naší osobnosti a naší životní historie).
 • Přiblížit čtyři části naší osobnosti (rozumovou, citovou, tělesnou a duchovní) i mostů, které jednotlivé části propojují.
 • Objasnit, proč máme některou z těchto částí silnější a jinou oslabenou a odkud se tato nerovnováha bere.
 • Nastínit, jak uvést naše jednotlivé části do rovnováhy, jak prostřednictvím svých silných stránek posilovat ty slabší.
 • Popsat, co je důležité v jednotlivých etapách života zažít pro zdravý seberozvoj, jak zaplnit, „mezery v kruhu“, které nám způsobují problémy.

Cílová skupina

Děti a mládež starší 14 let.

Tento program je vhodný také pro dospělé skupiny, školní sborovnu, kolegy v práci apod.

Jak to probíhá a jaké otázky se v programu řeší

Každý účastník má možnost si během vyprávění, poslouchání příběhů, tradičních písní a učení předaném kanadským kmenem Černonožců, porovnávat ideální kruh života s jeho jednotlivými etapami a prvky, se svým vlastním (bez přímé konfrontace s ostatními, pouze sám v sobě).

 • Jak porozumět sám sobě?
 • Co mi v životě chybí, jak to doplním?
 • Co je skutečně důležité, co potřebuji?
 • Jak můžu sám sobě pomoci?
 • Jak můžu žít harmoničtější a spokojenější život?
 • Jak najdu smysl svého života, svůj talent?
 • Jak využiju své silné stránky a posílím ty slabé?
 • Jak můžu být v dospělosti dobrým rodičem, prarodičem?

Délka

4 hodiny

V případě potřeby je možné domluvit se na větší časové dotaci, např. osmihodinové, celodenní.

Lektor a odborný garant programu

Program kompletně garantuje lektor kurzů osobnostního rozvoje Tokaheya Dušan Hanák, kterého vztah k indiánské kultuře provází od dětství a snaží se ji stále poznávat. Od roku 2009 je ve stálém spojení s příslušníky kmene kanadských Černonožců (Blackfoot Kainai). Je držitelem oprávnění, díky kterému může myšlenky obsažené v programu předávat dále. Věnuje se také indiánské hudbě a svůj vztah k indiánům vyjadřuje i ve svých obrazech. (pitaomini.art)

Princip kruhu: Jak porozumět sám soběobjednávka

Realizace kurzu pro vaši třídu, školu nebo pedagogický sbor je jednoduchá.

První kontakt

Nejprve se vás zeptáme na vaše představy a požadavky. Poté nás bude zajímat počet účastníků a věková kategorie.

Středisko a rozpočet akce

Na základě poskytnutých informací pro vás sestavíme rozpočet akce a najdeme vhodné středisko. Jakmile se dohodneme na rozpočtu i středisku, můžeme začít plánovat konkrétní program, který vám ještě před akcí nebo kurzem představíme, abychom vzájemně věděli, že jdeme správnou cestou k naplnění vašich představ a požadavků.

Realizace

Ve smluvený čas se setkáme na místě konání akce nebo kurzu. Na každou akci vysíláme přesně takový produkční tým, který dokáže nejlépe naplnit stanovené cíle akce.

Uzavření akce

Po ukončení akce vám zašleme jednoduchý formulář a požádáme vás o zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naši budoucí práci.

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na ‭777 672 691‬ Dušan Hanák
Pište na dusan@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.