Školy

Škola hrou

Výukové programy na různá témata realizovány metodou zážitkového učení.

O kurzu

Praktická výuka školní látky v několikahodinovém výukovém programu realizovaná většinou v netradičním mimoškolním prostředí. Programová výuka probíhá za doprovodu a podpory pracovních listů, proškolených lektorů a za pomoci netradičních aktivit a her.

Cíle

  • Podpora aktuálně probírané výuky lépe zapamatovatelnou a netradiční formou, zpestření výuky
  • Zvýšení zájmu studentů o danou látku nebo předmět

Cílová skupina

Třídy mateřských, základních a středních škol.

Výhody

Pomůžeme vám rozšířit nabídku výukových metod. Zpracujeme vámi zadanou látku nebo téma do lépe zapamatovatelné, zážitkově pojaté formy.

Délka

Několikahodinový blok až několikadenní kurz zaměřený na předem stanovená témata.

Škola hrouobjednávka

Realizace kurzu pro vaši třídu, školu nebo pedagogický sbor je jednoduchá.

První kontakt

Nejprve se vás zeptáme na vaše představy a požadavky. Poté nás bude zajímat počet účastníků a věková kategorie.

Středisko a rozpočet akce

Na základě poskytnutých informací pro vás sestavíme rozpočet akce a najdeme vhodné středisko. Jakmile se dohodneme na rozpočtu i středisku, můžeme začít plánovat konkrétní program, který vám ještě před akcí nebo kurzem představíme, abychom vzájemně věděli, že jdeme správnou cestou k naplnění vašich představ a požadavků.

Realizace

Ve smluvený čas se setkáme na místě konání akce nebo kurzu. Na každou akci vysíláme přesně takový produkční tým, který dokáže nejlépe naplnit stanovené cíle akce.

Uzavření akce

Po ukončení akce vám zašleme jednoduchý formulář a požádáme vás o zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naši budoucí práci.

Objednávka, otázka?

Tento kurz připravujeme podle individuálních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o kurz nebo libovolné otázky nás kontaktujte.

Volejte na 736 103 994 Jakub Šneidr
Pište na info@tokaheya.cz a my Vám brzy odpovíme.