Spolupráce

Aktivně se podílíme na životě i dalších organizací nebo projektů.

1999

TOM Medvědí stopa

Turistický oddíl mládeže Medvědí stopa vznikl v Holešově v roce 1999. Oddíl pořádá každý týden pravidelné schůzky pro mládež a nabízí prostor pro trávení volného času v přírodě, věnuje se tradičním tábornickým aktivitám a během roku organizuje pro své členy řadu víkendovek, výprav a dalších akcí se zaměřením na pobyt v přírodě. Program turistického oddílu staví na principech zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Činnost oddílu každoročně vrcholí na letním táboře, který je pořádán vždy na jiném atraktivním místě v rámci České republiky.

Věříme, že činnost podobných oddílů je pro vývoj mladého člověka velmi přínosná a důležitá, proto se aktivně do činnosti zapojujeme a snažíme se vytvářet zajímavý program, který vede k samostatnosti, schopnosti postarat se o sebe sama a napomáhá k budování pevných mezilidských vztahů svých členů. Řada lektorů a instruktorů, kteří s projektem Tokaheya spolupracují, vzešli právě z dlouholetého působení v rámci turistického oddílu.

medvedistopa.cz
Facebook

TOM Medvědí stopa - logo

2008

Skřítek, z. s.

Je spolek, které usiluje o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Pořádáním kurzů a akcí umožňuje všem účastníkům dotknout se zajímavých témat, podpořit utváření morálních hodnot a kladných mezilidských vztahů, stejně jako podporovat dovednosti jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, naslouchání, vyjádření názoru a překonání vlastních hranic.

Na kurzech pořádaných spolkem není nouze o různé hry, pohybové či tvořivé aktivity, diskuze, ale i zastavení a rozjímání, která společně vytváří dramaturgicky vyvážený program sledující předem stanovené cíle.

Spolek jsme založili v roce 2008 a za tu dobu prošlo akcemi spolku více než šest tisíc účastníků. Řada instruktorů a lektorů, kteří spolupracují s projektem Tokaheya, nabírali své zkušenosti právě ve spolku Skřítek a turistickém oddílu Medvědí stopa.

skritek.org

Skřítek z.s. - logo

2017

Jurty z Mongolska

V roce 2017 podnikl Petr s Evou (oba lektoři Tokaheya) půlroční dobrodružnou cestu po Rusku, Mongolsku a Nepálu. V Mongolsku se spřátelili se stavebním inženýrem jménem Batmunkh Shirnen, který jim pomohl zařídit výrobu a transport několika tradičních mongolských jurt. Jurta je krásný kruhový stan vyrobený výhradně z přírodních materiálů, který národy východních kultur využívají staletí až dodnes. Několik jurt je stále k dispozici. V případě zájmu o více informací týkající se mongolských jurt se neváhejte ozvat Petrovi nebo Evě.

Facebook

Jurta

2019

Skřítkova lesní školka

V roce 2019 jsme v Holešově založili Skřítkovu lesní školku. V našem městě se 20 let věnujeme dětem, jejich smysluplnému trávení volného času, rozvoji a neformálnímu vzdělávání v rámci turistického oddílu TOM Medvědí stopa a organizace Skřítek, z.s. Zážitkové učení, které uplatňujeme na kurzech považujeme za skvělý způsob rozvoje osobnosti, a to se někdy míjí s tradičním pojetím vzdělávání v naší republice. Mnoho diskusí jsme vedli o tom, jak dítě rozvíjet přirozeně a nenásilně k objevení jeho darů a spokojenosti v životě. Mnohokrát jsme si také vyzkoušeli v praxi, jaké to je dát dětem respekt, plnou pozornost jejich potřebám, možnost volby a důvěru v to, že když se stane chyba, tak ji považujeme za kámoše, který nás může poučit a posunout dál. No a tak vznikla Skřítkova lesní školka se základnou v krásné mongolské jurtě u hájenky v holešovském zámeckém parku.

Facebook

Skřítek z.s. - logo