Jak nepodcenit výběr letních táborů dle lektorů Tokaheya

Práci s dětmi a mládeží se věnujeme řadu let, a proto si myslíme, že vám můžeme poskytnout pár tipů, které by se vám při rozhodování o volném čase svých dětí mohly hodit.

Letní tábory jsou všelijaké.
Delší, kratší, příměstské, monotematické, programově různorodé, vodácké, putovní, chlapecké, dívčí atd.
Nad čím je vhodné přemýšlet při výběru tábora, jsme sepsali do následujících bodů.

1. Zájem o názor a přání dítěte

Dítě, které už od začátku na táboře být nechce, není to, co rádi vidíme. A bohužel se to může stát. Třeba v případě, kdy rodiče spíše než dopřát dítěti super program na léto, jej potřebují hlavně “upíchnout” kamkoliv v potřebném termínu. Při výběru tábora není od věci začít od toho, co dítě baví, čím žije a na co se těší. Je-li to ve vašich možnostech, je dobré uvažovat tímto směrem. Je zcela v pořádku udělat základní výběr a pár vhodných variant předložit dítěti k finálnímu rozhodnutí. Jen ať se učí samostatnému rozhodování o svém čase.

image

2. Tým instruktorů a organizace

Nejlepší je, když dítě navštěvuje volnočasovou organizaci po celý rok a na závěr s ní vyrazí na tábor. Pak není co řešit. Pokud ale taková varianta není ve hře, je důležité věnovat čas tomu, kdo za tábor zodpovídá, kdo jej ve skutečnosti fyzicky povede a co mají daní instruktoři za sebou. Velmi napoví reference od jiných rodičů, kteří s organizací mají svou zkušenost. Je v pořádku oslovit danou organizaci a nechat si zodpovědět pár základních otázek, které vás zajímají. Z odpovědí a vůbec ochoty komunikovat určitě poznáte nebo vycítíte mnohé. Spousta informací je v dnešní době také dohledatelná na webu, sociálních sítích, různé zajímavosti lze nalézt také na osobních profilech jednotlivých instruktorů.

image

3. Zázemí

Co se týče zázemí, je správné zůstat s požadavky při zemi. Stále se jedná o letní tábor a určitá dávka polních podmínek ještě snad nikomu neublížila.
Na druhou stranu, určitou úroveň musí zázemí poskytovat.
Každý má kam si odložit a uschovat své osobní věci, zázemí nabízí dostatek prostoru pro realizaci programu za nepřízně počasí, sociální zařízení jsou v dostatečném počtu a čistotě, potraviny se skladují na vhodných místech a v kuchyni není skutečně ani jedna jediná myš, i kdyby byla sebevíce roztomilá.
Doporučujeme místa, jejichž okolí jsou bezpečná, klidná a úplně nejlépe v přírodě. Pokud se zázemí tábora nachází na sídlišti a je k dispozici pouze asfaltové hřiště, nebude to asi úplně ono. V dnešní době je každá minuta strávená v lese velmi důležitá. Budete tím podporovat vztah dětí k přírodě.

image

4. Dohled zdravotníka

Na každém táboře je riziko zranění, i kdyby se vůbec neběhalo po venku. To je život. A ne každá akce, na které jsou děti, vyžaduje v rámci legislativy dohled zdravotníka. My jsme ale přesvědčeni o tom, že na každé takové akci má být zdravotník. Například člověk s kvalitním kurzem první pomoci, jehož aktuálnost a relevanci si každé dva roky obnovuje. A úplně nejlépe, když jsou všichni instruktoři zároveň proškolenými zdravotníky.
Velmi důležitou složkou je to, zda-li po vás daná organizace chce znát zdravotní specifika dítěte dopředu. Jaké léky užívá, čím trpí, na co je alergické, jaké jídlo mu nesedí, jakou má například dietu. Organizace, která k této otázce přistupuje zodpovědně, po vás bude tohle vyžadovat. Pak totiž bude vědět, že je Toník alergický na píchnutí vosy a zdravotník bude schopen okamžitě a správně zareagovat.

5. Programová náplň

Program na táboře je to, z čeho by měly děti ještě dlouho žít. Co se jim povedlo, co zažily netradičního, co objevily nebo se naučily, že si užily bomba zábavu a mají několik nových kamarádů.
Je důležité si uvědomit, jestli je pro děti vhodný tábor zaměřený na jedno téma, nebo chcete dopřát svému dítěti od každého něco. Správný program je vyvážený. Začne zlehka vzájemným seznamováním a postupně graduje až do velkého finále. Program by měl mít svůj herní a výchovný cíl. Může se stát, že nad výchovnými cíli se organizátoři příliš nezamýšlejí, je to totiž náročnější. Děti po týdenním zápolení s osudem nakonec v dramatickém závěru dopadly padoucha a žlutá skupinka získala nejvíc bodů v táborové hře. To je herní cíl pro děti. Co se ale děti naučily? Co si odnášejí do života? Mají nějaké poučení? To jsou právě ty výchovné prvky.

image

6. Soupeřivost a konkurence versus spolupráce a vzájemnost

Vhodné je také přemýšlet o tom, jestli chcete v dětech budovat soupeřivost a soutěživost, nebo chcete spíše podporovat spolupráci a vzájemnost. My preferujeme spolupráci a vzájemnost. Tým dokáže více než jednotlivec. Soupeřivosti mezi sebou (nejrychlejší na trati 60 metrů byla Markétka, Míša je nejhorší z matematiky z celé třídy) mají děti během školního roku až příliš. My například nepoužíváme bodovací tabulky, nerozdělujeme děti do skupinek, které proti sobě celý tábor soutěží, máme společný cíl a každý k němu přispěje svou trochou do mlýna. Všichni pak odchází s radostí z úspěchu a ne jen těch pár šťastnějších, co porazili druhé.
Je dobré se zajímat o to, jak na tohle lektoři nahlíží.

image

7. Cena

Ceny některých táborů mohou být až moc vysoké a pozor, neznamená to, že musí být kvalitnější než levnější.
Dobré tábory se netvoří den před začátkem. Kvalitní tábor se připravuje týdny dopředu, tým organizátorů se schází ve svém volném čase, vymýšlí program, tvoří vyváženou dramaturgii, vyrábí kostýmy nebo nakupuje materiál. Je vhodné mít na paměti, že příprava tábora zabere spoustu práce před akcí.
Doporučujeme si ověřit, jestli je uvedená cena tábora konečná. Mohlo by se stát, že ještě budete doplácet za dopravu, za výlety, za vstupenky nebo i za stravu.

image

8. Kamarád nebo sourozenec

Děti se na táboře mohou stydět a být ve stresu z toho, co je čeká. Cizí děti, neznámí instruktoři, očekávání a strach z neznámého prostředí. Dobrému lektorovi je toto jasné a program prvního dne tomu přizpůsobí. Pokud není možné vyslat na tábor i ségru nebo bráchu, je dobré se domluvit s rodiči kamaráda nebo kamarádky a vyslat je do akce společně. Zejména v začátku se budou děti cítit bezpečněji, než si zvyknou a seznámí se s ostaními.

9. Moc to nehrotit

Všeho moc škodí a brát věci s nadhledem je důležité. Našim cílem nebylo vás navést k tomu, abyste prohledávali každý centimetr klubovny, chtěli nahlížet do obsahu lékárniček a zahlcovali instruktory spoustou otázek o tom, jak budou řešit ty a ty teoreticky možné situace.

Moc to nehrotit a do rozhodování zapojit srdce a intuici.