Návrat do školních lavic usnadní adaptační kurzy V novém školním roce budou důležitější než kdy dřív

Adaptační kurzy jsou kurzy, které probíhají vždy na začátku nového školního roku a hrají klíčovou roli při tvorbě vzájemných vztahů v kolektivu třídy i vztahů mezi žáky a učitelem. Po dlouhé pauze, kterou děti strávily v domácím vzdělávání, budou letos "adapťáky" důležitější než kdy dřív.

Hlavním cílem adaptačních kurzů je nastartovat žáky do akce. Naučit je jména všech svých spolužáků, probudit vzájemnou komunikaci a schopnost řešit v kolektivu nejrůznější problémy.

Podstatnou roli hraje v adaptačních kurzech třídní učitel, pro kterého může být takovýto kurzový start roku obrovskou pomocí. Prostředí školy totiž mnoho prostoru k vzájemnému poznávání nenabízí. Učitel se většinou vidí se svojí třídou jen občas o přestávkách nebo na třídnické hodině. Vybudovat v tak omezeném čase vztah založený na vzájemné důvěře bývá velmi obtížné.

AK3ll.jpg

Jak se kdo jmenuje? Jak funguje? Co na něj platí? Kdo je v kolektivu dominantní a kdo naopak submisivní a potřebuje moji podporu? Jak to udělat, aby moje třída šlapala na plný plyn a bylo nám spolu dobře? Získat odpovědi na tak zásadní otázky ve školních lavicích může být zdlouhavý proces. Právě z tohoto důvodu jsou adaptační kurzy obrovskou pomocí. Během několika dní kurzu v rámci intenzivního a vyváženého programu může třídní učitel dostat odpovědi na celou řadu výše zmíněných otázek. Učitel především dobře pozná kolektiv žáků a žáci poznají jeho. Jsou položeny základy první důvěry, první společný smích a nezapomenutelné zážitky.

AK4ll.jpg

V rámci aktivit kurzu vystavěných na principech zážitkového učení žáci odkrývají sebe sama, odkládají své masky a učitel má možnost vidět je v úplně jiném světle než ve školních lavicích. Je možné stanovit první diagnostiku třídy a zahájit její efektivní fungování i vzájemnou spolupráci mezi třídou a učitelem. To vše stojí navíc na příjemném zážitku a pocitech, které si celá třída, včetně třídního učitele, z kurzu odvážejí. Jak říká psycholog a kouč Radvan Bahbouh: „Jsou to zážitky, které jsou naší nejlepší investicí, něco, co nám už nikdo nemůže vzít, a co dlouho nosíme v myšlenkách a přináší nám to libé pocity.“

Adaptační kurzy jsou vhodné především pro nově vzniklé kolektivy žáků, tedy šesté ročníky základních škol a první ročníky škol středních. Smysl však mají nejen pro ně, a to především s ohledem na situaci, v níž se dnes nacházíme. Po téměř šesti měsících, kdy jsou žáci odkázáni na domácí vzdělávání, bude návrat do lavic náročný pro žáky i učitele. Adaptační kurzy budou v novém školním roce důležitější než kdy dřív.