Příměstské tábory jsou oblíbené, snažíme se, aby byly pestré a hlavně smysluplné pro děti (nejen pro rodiče) Autorkou rozhovoru je Hana Helsnerová, regionální měsíčník Holešovsko (ročník 26, číslo 2, únor 2020)

V zámecké zahradě v okolí hájenky to díky lesní školce žije v každém ročním období. O prázdninách školkaře vystřídají táborníci, kteří sem dochází na příměstské tábory. Zažívají mnohá dobrodružství, která pro ně instruktoři z Tokaheya připravují. Letos bude otevřen rekordní počet turnusů, naopak ale ubude míst na jednotlivých táborech. Důvod je prostý, půjde totiž o individuální přístup, kvalitu a nikoliv o kvantitu zaplněných míst. Jaké budou letošní tábory prozradil Petr Němčík v rozhovoru s Hanou Helsnerovou.

jáblog.jpg

Je sice teprve únor, ale ze zkušeností víme, že už v březnu bývají místa na vaše tábory obsazena. O příměstské tábory je obrovský zájem, nemám pravdu?
S přípravou a propagací táborů začínáme každý rok o trošku dříve. Jakmile totiž přijde jaro, rozběhne se nám sezona kurzů, která nás zaměstnává tak intenzivně, že už nic dalšího nestíháme. V tuto chvíli je už zhruba třetina míst obsazena. Rodiče mohou své děti nadále přihlašovat na webu www.tokaheya.cz a nově také osobně v prodejně iQSPORT či v obchůdku Čaj a káva u palet. Jsme za to moc rádi a vážíme si každé nové přihlášky.

Čím si vysvětlujete takový zájem?
Snažíme se, aby měl každý tábor napínavý příběh, obsahoval tajemství a postupně gradoval. Programovou dramaturgii řešíme často až do morku kostí, vždy totiž hledáme smysl jak pro nás, tak pro naše účastníky. Pravděpodobně by u nás neprošel monotematický tábor, kde by se například pouze tancovalo. Ptali bychom se, jak takový týden člověka obohatí, co mu přinese do života, nebo jaké poučení si může odnést. Tábory z naší produkce jsou různorodé, účastník zažije vyváženou škálu aktivit pohybových, relaxačních, kreativních a zábavných. Nejvíce jsem ale hrdý na přístup našich instruktorů. K dětem se chováme přátelsky a hlavně partnersky. Díky tomu nám u hájenky vzniká skvělá atmosféra a my se všichni vezeme na společné letní vlně.

Kladete důraz na to, že neposkytujete jen hlídání dětí, když rodiče musí do práce. Z toho vyplynulo také to, že jste ubrali míst a do každé skupiny přijmete méně dětí? V čem je výhodná práce v menších skupinkách?
Potřeba rodičů je mít postaráno o děti, zatímco oni potřebují pracovat. My jsme touto letošní inovací chtěli zdůraznit i potřeby dětí. V menší skupině dáme každému větší prostor vyniknout a projevit svou individualitu, proto jsme kapacitu jednotlivých táborů výrazně omezili. Nechceme být vnímáni jako “letní úschovna dětí”, ale jako tým lidí, který děti rozvíjí a nabídne jim nové zážitky a zkušenosti do života.

Jaké věkové rozmezí dětí do jednotlivých kurzů přijmete?
Letos jsme více než kdykoli dříve dbali na to, že děti různého věku mají různá očekávání a potřeby. Proto jsme vytvořili tři věkové kategorie, které spolu budou výborně ladit. Máme otevřené tábory pro nejmenší předškoláky ve věku 3 - 6 let, pro mladší 7 - 12 let a také speciální kurzy pro mladé 12 - 16. let.

Na co se mohou táborníci těšit?
Nejmenší děti žijí přítomným okamžikem. Jsou daleko více tady a teď, proto pro ně není tolik funkční velký program s příběhem. Využíváme jejich touhu zkoumat, nechat se unášet maličkostmi či záhadami, které nabízí prostředí. A my jsme pouze jejich průvodci.
Se staršími dětmi už je to trochu jinak. Každý tábor má své téma, které udává směr celému týdnu. Podíváme se například do chemické laboratoře, kde to údajně často bouchá, sestavíme kosmickou loď a odletíme do vesmíru, budeme se věnovat umění a odkazu Pabla Picassa, nebo také zažijeme tradiční mongolské klání zvané Naadam.
Nejstarší skupinu dětí už čekají výzvy reálného života, dám jeden příklad. Mnoho lidí dnes na internetu překypuje odvahou a sebevědomím. Být hrdinou v reálném světě je však o něco těžší. Proto jsme vytvořili koncept Hrdinové v oflajnu, v rámci kterého zažijeme týden plný hrdinství v reálném prostředí. Budeme pomáhat, vymyslíme a zrealizujeme takové projekty, které druhým něco přinesou nebo nějak pomůžou. Budeme v sobě posilovat hrdinství. Na práci s nejstaršími dětmi se osobně velmi těším.

Je patrné, že se snažíte věci dělat „jinak“, což je v dnešní době velice vyhledávané kritérium. V čem spočívá to gró vašeho zvoleného směru?
Tábory vedeme v duchu konceptu výchovy ke ctnostem. Chceme, aby měla každá aktivita určitý přesah a dětem dala nějakou zkušenost. Snažíme se v nich pěstovat smysl pro fair play, práci v týmu a vzájemnou sounáležitost. Zásadně nesoutěžíme, nechceme vítěze a poražené. Účastníci našich táborů vzájemně spolupracují a k vytouženému cíli dochází společně.
Zároveň využíváme model zážitkové pedagogiky. Většinu času trávíme venku a připravujeme aktivity, které děti jen tak nezažijí. Letos si například táborníci vyzkouší netradičně pojaté chemické pokusy, budou bádat v řece, přespávat v týpí nebo zažijí na vlastní kůži rituál v potní chýši, kterou si sami postaví. Není to dávno, co o nás jeden z rodičů napsal: “Chcete mít děti utahané, špinavé, ale šťastné? Pošlete je na tábor do holešovské hájenky.” Myslím, že je to vystihující.

Na závěr, mluvíte tu přesahu pro děti, co to dává vám?
Mám radost z toho, že tábor nekončí v pátek odpoledne, když si rodiče naposledy vyzvednou své děti. Jsem rád, když za mnou s odstupem několika měsíců ve městě přiběhne některý z účastníků a zavalí mě otázkami, co že to chystáme na další rok a v krátkosti o tom na ulici pokecáme. No a zejména to, že práci s lidmi beru jako své poslání a na našich akcích se lidi posouvají dál a to mě naplňuje.

Díky za rozhovor, alespoň psychicky jsem se díky němu naladila na letní vlnu. Přeji spoustu spokojených táborníků a samé krásné zážitky.

Hana Helsnerová