Tokaheya Blog

#zpetnavazba

zrušit filtr

Proč máme strach z chyby? Aneb mohla by být zpětná vazba používána jako efektivní nástroj ve školách?

Nedávno jsme realizovali kurz o zpětné vazbě (Zpětná vazba jako týmový parťák) a díky tomu jsme opět narazili na téma, jak by bylo užitečné, kdyby se nástroj zpětné vazby měly možnost učit děti ve školách. Měly by tak možnost zefektivnit své komunikační dovednosti, učit se cíleně, metodicky používat zpětnou vazbu k možnosti vyjádření svých potřeb nebo i oceňování druhých. A to nejen spolužáků, ale i učitelů.

Úvahu sepsal Dušan Hanák.

IMG_9971a.jpg